Publikációk

„Emberi törvény kibírni mindent,
És menni mindig tovább.
Még akkor is, ha nem élnek már benned
Remények és csodák.” (Hemingway)

 

 

Válogatott publikációk

Publications

Publikációk szövegei

 

Szerb állampolgárok Magyarországon (szerk. Dr. Kincses) (2012)

A szerb–magyar határ két oldalán lévő területek és lakosok közötti kapcsolatok esélye és gyakorlata, Dieip, Szeged (2012)

Felnőttoktatás (2011)

The motives for Emigration of Hungarians in Vojvodina (2011)

Obrazovanje odraslih (2011)

Adult Education (2011)

A regionális identitás és az Európa-orientáltság összefügései a Vajdaságban, Belvedere Meridionale Alapítvány, Szeged (2010)

A vajdasági magyarok emigrációs motívumai, Pécs (2010)

Az interetnikus konfliktusokról Vajdaságban 10 évvel a délszláv háború után, Pécs (2010)

Életminőség jellemzője Vajdaságban (2009)

Tehetséges tanár a tehetséggondozás szolgálatában (2009)

Oktatásszervezés a Vajdaságban (2009)

Vajdasági karrierépítés – ifjúságunk oktatása és esélyei, Belvedere Meridionale Alapítvány, Szeged (2009)

A szerbiai emigráció fél évszazada (2008)

Higher educational chances in Vojvodina – ethnical research (2008)

Evropeizacija Srbije – strateški interes vojvođanskih Mađara (2008)

A bolognai folyamat Szerbiában az Újvidéki Egyetem példáján (2008)

Demografske promene i migracije u Vojvodini i susednim regionima (2008)

Vallási magatartás a multietnikus Vajdaságban (2007)

Akkreditáció Szerbiai – Montenegróban (2006)

Škola kao most između porodice i društva (2006)

Szerbia felkészültsége az EU csatkakozásra (2006)

A generációkapcsolatok -teher vagy szükséglet ? (2006)

Kisebbségi autonómia-törekvések a Vajdaságban (2006)

A kulturális érintkezések hatása a fiatalok magatartására (2006)

Vajdasági egyházak, vallásgyakorlási nehézségek (2005)

Vitalne karakteristike, obrazovna struktura i perspektiva vojvođanskih Mađara (2005)

Nacionalne manjine i regionalni identitet Vojvodine (2004)

Položaj žene (2002)

A vajdasági magyarok migrációjának hatása a magyarság társadalmi szerkezetére (2001)

Obrazovni sistem – osnov raslojavanja i artikulisanja ljudskog potencijala (2000)

orchidea kaviccsal